U kunt uit de volgende kleuren kiezen:

1. Warm Wit (3000 Kelvin)
2. Helder Wit (4000 Kelvin)
3. Koud Wit (6000 Kelvin)
4. RGB+CCT (2800 Kelvin-6500 Kelvin)

UGR Waarde

Unified Glare Rating is een kengetal dat aangeeft in hoeverre er sprake is van lichthinder / verblinding. 
In NEN 12464-1 wordt in tabellen de UGR waarde voor vele verschillende soorten ruimten weergegeven. 
De gemiddelde waarde ligt tussen de 15-30. Een lage waarde staat voor weinig verblinding. 
Een waarde lager dan 10 betekent geen verblinding.

De waarde wordt bepaald door:
Bepalen van de UGR Waarde.

Led Eindhoven heeft UGR17 Led panelen in voorraad

1. Meetpunt

Verlichting straalt licht uit. 
Hoe deze straling in het oog valt wordt bepaald door de locatie waar een persoon zich begeeft. 
Dit is bepalend voor de mate van verblinding.UGR verblinding.

2. Reflectiefactoren & 3. Locatie

De grote van een ruimte en de eigenschappen van de afbakening (muren/vloer/plafond etc.) 
zijn van invloed op de mate van verblinding. 
In de voedselproductie zijn muren vaak wit-glimmend. I.v.m. hygiëne. 

Deze muren reflecteren licht en zijn daarmee van invloed op de UGR. 
Hoe groter de ruimte, des te minder verblinding. 
Daarnaast is de functionaliteit van de ruimte bepalend. Voor een ruimte waar niet of nauwelijks 
omhoog wordt gekeken is UGR minder belangrijk dan in een sporthal.

4. Verlichtingsproduct UGR afscherming

Verlichtingsproducten kennen diverse waarden. Door het toepassen van een 
niet-transparante afscherming wordt de verblinding aanzienlijk verlaagd.

UGR waarde in NEN norm Normen zijn bepaald in NEN 12464-1. Een overzicht:

Gang <28
Bedrijfshal <25
Trap en lift <25
Kantoor <19
Tekenkamer <16

Construction Products Regulation (CPR)
De nieuwe Europese wetgeving Construction Products Regulation (CPR) heeft als doel risico’s tijdens brand in gebouwen te verminderen. 
Omdat CPR eisen specificeert betreffende het brandgedrag van kabels, 
zorgt deze voor een betere kwaliteitsborging. 
Hierdoor wordt het risico tot slachtoffers tijdens brand verminderd. 
Kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende brandklassen (‘Reaction to Fire’).

CE-markering en Prestatieverklaring (DoP)

Vanaf 1 juli 2017 zijn fabrikanten verplicht om alle CPR-geclassificeerde kabels te leveren 
met een Prestatieverklaring (DoP) met brandclassificatie en CE-markering. 
Niet-CPR-gecertificeerde kabels mogen na deze datum niet meer in de handel worden gebracht.

Alle kabels voor permanente installatie in bouwwerken dienen vanaf 1 juli 2017 
voorzien te zijn van een CE-markering. 
Deze markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen. 
In de Prestatieverklaring staat alle informatie over het product en zijn prestaties samengevat. 
Met deze verklaring neemt de fabrikant volledige verantwoordelijkheid 
voor de conformiteit van het product met de verklaarde prestaties.

Power Factor

De powerfactor geeft de relatie tussen het werkelijk vermogen (P) en het schijnbaar vermogen (Ps) weer. Het schijnbare vermogen wordt niet gezien op de kWh-meter, vandaar ook de naam. Elektronische apparatuur met een lage factor verbruiken meer stroom dan nodig is. De hoeveelheid onnodig stroomverbruik wordt blindstroom genoemd. De blindstroom ontstaat doordat de capaciteiten in het elektrische circuit periodiek worden geladen en weer ontladen. De aanwezige zelfinducties bouwen periodiek een magneetveld op en breken het weer af.

Formule PF

De powerfactor geeft aan in hoeverre er sprake is van ongewenst stroomverbruik. In een ideale situatie is de waarde 1, dit betekent dat er geen sprake is van blindstroom. Een Powerfactor van 0,9 betekent dat er 10% meer stroom wordt verbruikt. Dit wordt veroorzaakt door het faseverschil tussen de spanning (Volt) en de stroom (Ampère). 

Het werkelijk vermogen (P)

Dit is het vermogen waarvoor betaald moet worden aan de energieleverancier. Als voorbeeld nemen een lamp van 100 watt die 10 uur brandt. Deze lamp verbruikt in totaal 1kWh (10uur x 100W = 1 kWh). Een standaard huishouden betaalt per kWh in Nederland gemiddeld €0,22.

Het schijnbaar vermogen (S)

Bij een gewone weerstand, bijvoorbeeld een gloeilamp, is het schijnbaar vermogen gelijk aan het werkelijk vermogen. Bij inductieve belastingen (bijvoobeeld: TL verlichting) en complexere elektronica is het schijnbaar vermogen groter dan het werkelijk vermogen. Dit betekent dat er sprake is van blindstroom, er wordt meer stroom verbruikt dan werkelijk nodig. Dit is een beknopte uitleg van de powerfactor. Kijk voor een gedetailleerde uitleg op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Powerfactor en verlichting

Zowel LED als de driver verbruiken stroom. De hoeveelheid gecreëerde blindstroom  van een driver is afhankelijk van de powerfactor. Het hogere kwaliteitssegment LED verlichting heeft een powerfactor van minimaal 0,95. Inferieure LED producten hebben een factor van bijvoorbeeld 0,6. Het schijnbare vermogen is dan bijna twee maal groter dan het werkelijke vermogen. Dit resulteert in veel blindstroom en een gevaarlijke situatie voor de elektrische bekabeling en groepenkasten. Een hoge powerfactor is essentieel.

Bespaar en kies voor energiezuinige verlichting

Verlichting is maatwerk, uw situatie is uniek. Onze adviseurs zijn betrokken en bekend met de markt. Zij staan u graag te woord voor een persoonlijk lichtadvies of vragen over LED verlichting.

Shop By Departments